Dlaczego gwarancja chainflex®?

  • Post author:

Codzienne życie może przynieść nam niespodzianki i niebezpieczeństwa. Dlatego też ludzie lubią się zabezpieczać. Można to robić za pomocą ubezpieczeń, ale gwarancje mogą również pomóc nam czuć się bezpiecznie. Jeśli zdarzy się coś nieoczekiwanego, ktoś mi pomoże. Z pewnością wiele osób tak właśnie myśli i na to liczy. Powinniśmy jednak przyjrzeć się bliżej tematowi gwarancji. Jakie są różnice i co dokładnie kryje się za oświadczeniem gwarancyjnym?

Ogólnie rzecz biorąc, należy rozróżnić pomiędzy gwarancją ustawową a gwarancją rozszerzoną, która wykracza poza gwarancję ustawową. Gwarancja ustawowa jest jasno zdefiniowana w poszczególnych krajach i firmy muszą ją obowiązkowo oferować klientom. Kluczem jest tutaj to, że produkt został wyprodukowany bez wad i działa tak, jak powinien. Gwarancja dobrowolna, jak np. gwarancja chainflex®, jest inna. Firma taka jak igus starannie rozważyła taką obietnicę gwarancji. W końcu gwarancja chainflex® nie jest obietnicą, że przewody chainflex® są wolne od wad w momencie dostawy; jest to gwarancja funkcjonalna na określony czas ruchu w e-prowadniku.

Jak narodziła się gwarancja chainflex®?

Firma igus® postawiła sobie za misję wytwarzanie produktów wysokiej jakości, ale produkty te powinny również pomagać Klientom w obniżaniu kosztów. Celem jest osiągnięcie tej oszczędności kosztów, przy jednoczesnym ulepszeniu technologii. Takim ulepszeniem może być zwiększona trwałość. W tym celu konieczne jest określenie żywotności produktu w zależności od parametrów aplikacji. W naszym laboratorium badawczym o powierzchni 3.800 m² zgromadziliśmy w ciągu wielu lat doświadczenie niezbędne do takiego przewidywania. Testy są więc podstawą naszych prognoz dotyczących żywotności. Dlaczego nie skorzystać z doświadczenia, które zdobyliśmy przez lata?

Firma igus® zna swoje produkty i ich oczekiwaną żywotność. Dlaczego więc nie wykorzystać tej wiedzy, aby w prosty sposób przynieść korzyści Klientom? Jasna deklaracja tworzy zaufanie. Firma igus® wprowadziła więc w 2013 roku gwarancję chainflex® pod nazwą „chainflex Guarantee Club”. Z biegiem czasu program gwarancyjny był stale udoskonalany, a w 2015 roku zmieniono jego nazwę na „chainflex guarantee”.

Co obejmuje gwarancja chainflex®?

Gwarancja chainflex® to jasne oświadczenie dla Klienta o oczekiwanej żywotności przewodu w e-prowadniku. W zależności od parametrów zastosowania, firma igus® gwarantuje żywotność w e-prowadniku do 40 milionów podwójnych uderzeń lub 36 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Warunkiem jest oczywiście przestrzeganie podanych w katalogu parametrów montażu i zastosowania. Parametry te można łatwo sprawdzić dla każdej serii przewodów na podstawie tabeli.

Kalkulator żywotności

Dodatkowo do gwarancji chainflex® firma igus® oferuje jako narzędzie online swobodnie dostępny kalkulator żywotności. Klient może wprowadzić parametry zastosowania, a oczekiwana żywotność jest natychmiast wyświetlana. Działa to nawet wtedy, gdy promień gięcia jest mniejszy niż minimalny lub gdy dla danego przewodu zastosowano znacznie większy promień gięcia. Wyświetlana jest oczekiwana żywotność alternatywnych kabli, co pozwala łatwo zorientować się, czy inny kabel jest bardziej odpowiedni.

Co kryje się za gwarancją chainflex®?

Gwarancja chainflex® to nie tylko oświadczenie gwarancyjne. Stanowi ona cały proces określania trwałości użytkowej. W kalkulatorze żywotności chainflex® wykorzystywane są na przykład dane z wielu badań kabli. Gwarantowana trwałość użytkowa opiera się również na wielu próbach kabli, które zostały zebrane w ciągu ponad 25 lat. Została ona sprawdzona i potwierdzona przez UL Verified, niezależną firmę zewnętrzną.

Korzyść dla Klienta

Korzyść jest oczywista: niezawodność planowania, ponieważ można jasno określić czas, w którym kabel będzie wymagał wymiany. Oznacza to, że można uniknąć nagłych przestojów maszyny. W mało prawdopodobnym przypadku przedwczesnego uszkodzenia przewodu, firma igus® zapewnia jednak wymianę. Zakłada to, że parametry aplikacji zostały zachowane i że można wykluczyć odpowiedzialność osób trzecich.

Kalkulator żywotności daje nawet możliwość określenia korzystniejszej alternatywy przewodu. Jak widać na powyższym zrzucie ekranu kalkulatora żywotności, poniżej wyniku wyświetlane są również typy porównawcze wraz z ich ceną i żywotnością.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz na adres: kkozlowski@igus.net. Karol Kozłowski, jak nikt inny zna się na przewodach chainflex® i chętnie odpowie na wszystkie pytania, które ich dotyczą.

Dodaj komentarz