Rozszerzona rzeczywistość w sektorze produkcyjnym. Jak można ją wykorzystać?

  • Post author:
Webinar - Bezpłatne szkolenia online - Wirtualna akademia igus - Module Connect - rewolucja w łączeniu przewodów

Wraz z pojawieniem się na horyzoncie nowego zestawu VR/AR firmy Apple i ogłoszeniem przez firmę Meta najnowszego zestawu VR/MR, możliwości jakie daje rozszerzona rzeczywistość (XR) są omawiane bardziej niż kiedykolwiek. Zdecydowana część tej dyskusji toczy się z perspektywy konsumenta, ale również firmy mogą skorzystać na rozprzestrzenianiu się technologii XR. W szczególności produkcja jest branżą, która może z tego skorzystać. I tu pojawia się pytanie: w jaki sposób sektor produkcyjny może wykorzystać rozszerzoną rzeczywistość? Chcesz się dowiedzieć, zapraszamy do lektury artykułu…

Czym jest rozszerzona rzeczywistość?

Rozszerzona rzeczywistość to tak naprawdę ogólny termin, który obejmuje trzy podobne, ale różne technologie immersyjne: rzeczywistość wirtualną (VR), rzeczywistość rozszerzoną (AR) i rzeczywistość mieszaną (MR). Aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób XR może wpłynąć na branżę produkcyjną, konieczne jest poznanie różnic między tymi technologiami.

Rozszerzona rzeczywistość składa się z trzech technologii immersyjnych: rzeczywistość wirtualna (VR), rzeczywistość rozszerzona (AR) i rzeczywistość mieszana (MR).

Wirtualna rzeczywistość (VR)

Wirtualna rzeczywistość jest z pewnością najbardziej wciągającą z trzech technologii XR. Użytkownicy korzystający z VR noszą specjalne gogle (okulary), które symulują całe wirtualne środowisko wokół nich. Jednocześnie zapewniają możliwość poruszania się i interakcji z obiektami w środowisku. Jest to najpopularniejsza technologia XR, głównie ze względu na jej rozpowszechnienie na rynku konsumenckim, szczególnie w sektorze gier.

Rozszerzona rzeczywistość

Rzeczywistość rozszerzona ma na celu rozszerzenie fizycznego otoczenia, a nie tworzenie nowego, całkowicie cyfrowego otoczenia. Informacje cyfrowe są integrowane ze środowiskiem fizycznym w czasie rzeczywistym i nakładane na nie. Jednym z najbardziej popularnych i powszechnie znanych (w USA) przykładów tego rozwiązania jest pierwsza linia przyłożenia pokazywana w transmisjach NFL. Żółta linia jest nakładana na boisko, aby reprezentować pierwszą linię przyłożenia, poprawiając przejrzystość dla widzów i poprawiając jakość transmisji.

Oczywiście powyższy przykład nie jest dokładnie związany z produkcją, ale dość dobrze demonstruje podstawową funkcjonalność technologii AR. Podobny przykład w branży produkcyjnej ma miejsce podczas montażu, gdzie zestaw okularów AR może pomóc w prowadzeniu pracowników poprzez podświetlanie różnych komponentów i zapewnić jednocześnie instrukcje krok po kroku. Pozwala to na poprawienie szybkości i dokładności montażu. Airbus oczekuje, że wykorzystanie przemysłowej rzeczywistości rozszerzonej skróci czas weryfikacji projektu o 80% i przyspieszy złożone zadania montażowe o 30%.

Rzeczywistość mieszana

Rzeczywistość mieszana przenosi aplikacje AR o krok dalej, umożliwiając interakcje między elementami fizycznymi i cyfrowymi. Na przykład, biorąc cyfrowy długopis lub ołówek i umieszczając go na fizycznym biurku. W produkcji może to oznaczać interakcję z w pełni trójwymiarowym modelem maszyny podczas montażu, zapewniania jakości lub innych powiązanych zadań.

Jak sektor produkcyjny może wykorzystać rozszerzoną rzeczywistość?

Jak więc w praktyce, można zastosować te różne technologie XR w sektorze produkcyjnym? Bez praktycznego zastosowania nie byłoby sensu wdrażać XR w jakichkolwiek procesach produkcyjnych. Istnieje jednak szeroki wachlarz możliwych zastosowań XR w produkcji, w tym między innymi szkolenia pracowników, zarządzanie zapasami, montaż produktów i planowanie hali produkcyjnej.

Rozszerzona rzeczywistość przeszkoli pracowników

Szkolenia pracowników to obszar, w którym wdrożenie XR może przynieść największe usprawnienia. Zestawy VR mogą być używane do zapewnienia wielu pracownikom praktycznego doświadczenia w tym samym czasie w całkowicie bezstresowym i wolnym od ryzyka środowisku.

Pracownik korzystający ze szkolenia w wirtualnej rzeczywistości

Coca-Cola wdrożyła VR w programach szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w swoim oddziale w Bepesna i zaobserwowała drastyczną poprawę wielu wskaźników. Odnotowano 15% wzrost retencji uczestników w porównaniu z tradycyjnymi środowiskami klasowymi. Wydajność szkolenia wzrosła o 75%, a zaangażowanie o 80%. Liczby mówią same za siebie. Szkolenie VR jest znacznie skuteczniejszą formą szkolenia niż formy tradycyjne.

Czy rozszerzona rzeczywistość ułatwi zarządzanie zapasami?

W dużym magazynie zarządzanie zapasami może okazać się wyzwaniem. AR można wykorzystać do uproszczenia i przyspieszenia tego procesu, prowadząc pracowników dokładnie tam, gdzie powinni się udać, za pomocą graficznych wskaźników. Firma DHL wdrożyła zarządzanie zapasami AR jako program pilotażowy w Holandii i w rezultacie odnotowała 25% wzrost wydajności.

Zobacz wpis

Montaż produktów z pomocą rozszerzonej rzeczywistości

Jak wspomniano wcześniej, integracja XR z procesem montażu produktu może poprawić dokładność i szybkość. Inteligentne okulary AR mogą podświetlać komponenty i dostarczać szczegółowych instrukcji dla pracownika, zapewniając zarówno prawidłowy montaż, jak i umożliwiając mu bardziej efektywne uczenie się tych procesów.

Wsparcie XR w planowaniu hali produkcyjnej

Planowanie i projektowanie hali produkcyjnej nie jest tak proste, jak mogłoby się początkowo wydawać. Zły plan hali utrudni produktywność, stworzy potencjalnie niebezpieczne środowisko pracy lub doprowadzi do takich problemów, jak brak wystarczającej ilości miejsca na sprzęt. AR i MR mogą jednak pomóc w zwalczaniu niektórych z tych problemów, umożliwiając wizualizację planu hali produkcyjnej w skali, a także łatwe wprowadzanie zmian i dostosowywanie układu w razie potrzeby.

Jednym z takich przykładów AR wspomagającej planowanie fabryki jest nowa funkcja AR wbudowana w platformę narzędzi online igus. Dzięki niej, klienci mogą skonfigurować swój produkt i wyświetlić jego model 3D w naturalnej wielkości. Zyskują w ten sposób pewność, że produkt zmieści się w danej przestrzeni. To z pewnością może im pomóc rozpoznać ewentualne błędy przed przejściem do fazy prototypowania.

Rozwój nowych produktów z VR

Fazy projektowania i prototypowania każdego projektu mogą okazać się kosztowne i czasochłonne. Miesiące można spędzić na samym prototypowaniu, jeśli trzeba zaprojektować, wyprodukować i dostarczyć wiele elementów. VR można wykorzystać do usprawnienia tego procesu, przenosząc proces projektowania do przestrzeni 3D bez potrzeby tworzenia fizycznych prototypów. McLaren Automotive wykorzystał już VR w fazie projektowania nowych pojazdów, czyniąc ten proces łatwiejszym niż kiedykolwiek.

Firma igus również zaczęła wprowadzać technologię VR do rozwoju produktów dzięki iguverse. iguverse to platforma VR z wieloma funkcjami, od produkcji prototypów i planowania systemów po wirtualne targi i wizyty handlowe. Daje ona firmom możliwość wdrożenia VR do własnego ekosystemu bez konieczności inwestowania w tworzenie platformy od podstaw.

Wirtualne targi i konferencje

Jedną z największych zalet VR jest możliwość zgromadzenia ludzi z całego świata w jednej przestrzeni – chociaż jest ona wirtualna. Wirtualne targi i konferencje, które zyskały na popularności, w dużej mierze dzięki pandemii, pozwalają firmom nadal prezentować nowe produkty lub usługi bez konieczności organizowania fizycznej przestrzeni i bez ryzyka związanego z gromadzeniem dziesiątek, jeśli nie setek osób w bliskiej odległości.

Rozmowy sprzedażowe i wizyty u klientów mogą być również przeprowadzane za pośrednictwem VR, do czego iguverse jest już zdolny. Ponieważ produkty mogą być w pełni odwzorowane w 3D, klienci mogą na własne oczy zobaczyć, jak działają różne komponenty lub wskazać obszary, w których ich własne maszyny wymagają konserwacji lub naprawy.

Wpływ rozszerzonej rzeczywistości na środowisko

Wykraczając poza praktyczne zastosowania XR, istnieje jeszcze jeden ważny argument przemawiający za wdrożeniem XR w produkcji: zmniejszenie śladu węglowego. Rozszerzona rzeczywistość może sprawić, że procesy będą bardziej elastyczne, zwłaszcza prototypowanie. Zamiast zamawiać wiele różnych prototypów i zużywać materiały do ich stworzenia oraz paliwo/emisje do ich transportu, proces ten można przeprowadzić niemal całkowicie wirtualnie i wyeliminować niepotrzebne zanieczyszczenia i marnotrawstwo materiałów.

Prowadzenie spotkań, konferencji lub szkoleń wirtualnie ma wyraźną zaletę w postaci wyeliminowania kosztów i zasobów na transport uczestników. Nawet praktyczna analiza na potrzeby konserwacji staje się dużo mniej skomplikowana.

Czy rozszerzona rzeczywistość zostanie z nami na dłużej?

Jednym z największych pytań dotyczących technologii XR, zwłaszcza w sektorze produkcyjnym, jest kwestia jej przyjęcia. Czy wystarczająco dużo firm wdroży tę technologię, aby podnieść świadomość i zapoczątkować bardziej powszechną adaptację? A może XR pozostanie niszowy i ostatecznie wymrze? Liczby sugerują to pierwsze – wielkość rynku AR i VR w sektorze produkcyjnym to 8,2 mld $ w samych Stanach Zjednoczonych. Oczekiwania są jednak wysokie i szacuje się, że do 2032 roku wzrośnie do 74,1 mld dolarów.

W sektorze tak ogromnym jak produkcja jest to wciąż tylko kropla w morzu. Jednak szacunki wzrostu są znacznie wyższe dla XR w porównaniu do całego przemysłu wytwórczego. Sugeruje to, że będzie się ona nadal stawała coraz bardziej obecna w przemyśle wytwórczym. Zwłaszcza, że firmy takie jak Google, Microsoft i Meta wprowadzają na rynek nowe, bardziej zaawansowane technologie. Pierwsi użytkownicy, można by nawet rzec pionierzy, mają szansę zyskać znaczną przewagę nad konkurencją w nadchodzących latach.

Czy rozszerzona rzeczywistość ma szansę stać się „wielką rzeczą” w sektorze produkcyjnym?

Technologia ta jest wciąż w powijakach, ale już teraz zapewnia szereg wymiernych korzyści dla tych, którzy chcą dokonać inwestycji. Niezależnie od tego, jak producenci zdecydują się wdrożyć XR, potencjał jest niemal nieograniczony.

Dodaj komentarz